Villkoren på svenska står längre ner

GENERAL RENTAL TERMS

Responsible landlord:
Fastighetshandelsbolaget Bokekullsgatan 2
Organisation number: 916836-7440
Bokekullsgatan 2
414 75 Göteborg, Sweden


Key collection

The key pick-up is at Sara Lawson Giraldez after agreement by telephone.
Sara Lawson
C/ Malaga, Edf. Almeria 16
297 80 Malaga


Cleaning

Cleaning, linen and towels are included in the rent.


When is the reservation binding?

When the fee is paid you have accepted the reservation, and it is binding.


When should it be paid?

The payment should be done when the reservation is implemented.


If you do not pay directly

The reservation stretches 7 days from the date the reservation is placed and is seen as canceled if payment is not received within the 7 days.
If the reservation is placed less than 30 days before the agreed date of arrival, the entire rent is paid in directly.


What if you want to cancel the reservation?

Cancellation is done by phone or writing to us. A written confirmation will be sent to you.
If you book earlier than 30 days prior to arrival, you do not pay more than the registration fee which is 10% of the total rental fee.
Otherwise paid the following in:
Maximum 3 weeks before arrival: 25% of the total rental fee.
Maximum 2 weeks before the arrival date: 50% of the total rental fee.
After that: 90% of registration fee.
If we manage to rent the apartment to someone else, we will refund an amount equivalent to the new tenant's rent minus the reservation fee of 10%.


What do you have as a tenant rights?

You have a right to occupy the apartment from 14.00 the day of arrival until 12:00 the day of departure.
If you have a complaint, you should inform us as soon as possible, preferably the day after arrival. Faults which occur during your stay should be reported immediately so we get a chance to correct it.


What do you have as a tenant obligations?

You must nurture the flat and follow the rules and regulations that apply. You have the responsibility for any damage caused to the property or its contents by you or someone in your party negligence.
Any loss of equipment or damage shall be regulated before departure. There is no smoking inside the apartment. It is not allowed to have pets in the apartment.
Between the hours of 11 p.m to 7:00 a.m. tenant shall exercise the utmost consideration for the surrounding neighbors. You must not allow people to stay overnight than what the apartment is intended.

Other information
The apartment is fully equipped for self-catering. Sheets, cleaning and towels are included in the price. The key must be returned at the agreed place upon departure. If it is not provided or if dropped, we need to change the locks and you are billed charges imposed on this.
------------------------------------------------------------------------------------------

SWEDISH

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR


Ansvarig uthyrare:
Fastighetshandelsbolaget Bokekullsgatan 2
Organisationsnummer: 916836-7440
Bokekullsgatan 2
414 75 Göteborg 

Nyckelhämtning

Nyckeln hämtas hos Sara Lawson Giraldez efter överenskommelse per telefon.
Sara Lawson
C/ Malaga, Edf. Almeria 16
297 80 Malaga

 

Städning

Städning, lakan och handdukar ingår.

 

När är bokningen bindande?

När hyresavgiften är betald har ni godkänt bokningen och den är bindande.

 

När ska hyresavgiften betalas?

Hyresavgiften betalas i samband med bokning.

 

Om du inte betalar in direkt

Reservationen sträcker sig 7 dagar från det datumet då bokningen är lagd och ses som avbokad om betalningen inte är inne inom dessa 7 dagar.
Om bokningen sker senare än 30 dagar före avtalad ankomstdag ska hela hyran betalas in direkt.

 

Vad gäller om du vill avboka?

Avbokning sker muntligt eller skriftligt till oss. En skriftlig avbokningsbekräftelse skickas till dig. 
Om du bokar av tidigare än 30 dagar före ankomstdatum behöver du inte betala mer än anmälningsavgiften som är 10% av totala hyresavgiften.
I övrigt betalas följande in:
Max 3 veckor före ankomstdatum: 25% av totala hyresavgiften.
Max 2 veckor före ankomstdatum: 50% av totala hyresavgiften.
Därefter 90% av anmälningsavgiften.

Om vi lyckas hyra ut lägenheten till någon annan återbetalar vi dig ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra minus anmälningsavgiften på 10%.

Vad har du som hyresgäst för rättigheter?
Du har rätt att disponera lägenheten från kl 14.00 ankomstdagen fram till kl 12.00 avresedagen.
Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst dagen efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen ska du anmäla omgående så vi får en chans att rätta till det.

Vad har du som hyresgäst för skyldigheter?
Du måste vårda lägenheten väl och följa de ordningsregler och bestämmelser som gäller. Du som bokat ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. 
Eventuella förluster av inventarier eller skador skall regleras innan avfärd. Det är rökförbud inne i lägenheten. Det är ej heller tillåtet med husdjur. 
Mellan kl 23.00-07.00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn mot omgivande grannar. Du får inte låta personer övernatta än vad lägenheten är avsedd för.

Övrigt
Lägenheten är komplett utrustad för självhushållning. Lakan, städning och handdukar ingår i priset. Nyckeln ska återlämnas på avtalad plats vid avresa. Om den inte lämnas eller om den tappas måste vi byta lås och du faktureras kostander för detta.